Utzi
Fil: Utzi.jpg
Titel:
Beskrivning:
Efter träningen, 6 månader
Figurant: Torbjörn Eriksson
Copyright: Kennel Dobfanciers
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15